Dane rejestrowe:

Dane rejestrowe: firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 611 217 95 62

Nazwa firmy: Comlexa Consultng Magdalena Wizerkaniuk
Adres: 61-821 Poznań, ul. Ogrodowa 14a
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: 61-821 Poznań, ul. Ogrodowa 14a

Kontakt:
tel.(+48) 515 530 506
e-mail: office@dv24.eu