REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni
robocze, licząc od daty ustalonej jak w pkt poprzednim. W większości przypadków zamówienia
realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie
określony przy składaniu zamówienia. Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany
jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy,
chyba że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć
dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić
Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy
bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

WYSYŁKA TOWARU

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od
  wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący w
  trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje
  wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
 2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce „Koszty Wysyłki” na
  stronie Sklepu Internetowego.
 3. Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
 4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi. Przesyłki dostarcza:
  • firmy kurierskie
  • Poczta Polska – przesyłki polecone i priorytetowe.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów;
 2. przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy;
 3. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym – zamówione produkty należy odebrać w
  terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie firmy;
 4. system płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-
  166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
  Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym,
  posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444;
 5. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do
  dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że
  Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
 6. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
  przedpłaty w całości albo części.